Вівторок
20.04.2021
22:57 Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Наші традиції [27]
Біловодський професійний аграрний ліцей багатий на традиції
Наші досягнення [32]
Наші заходи [196]
Національно-патріотичне виховання [53]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Інноваційні технології 

МАТЕРІАЛИ

 Біловодського професійного  аграрного ліцею

на регіональний огляд-конкурс методичних кабінетів ПТНЗ

на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

 

 

          Діяльність педагогічного колективу Біловодського професійного аграрного ліцею спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту ліцею та Положення про організацію навчально-виробничого  процесу у професійно-технічних навчальних закладах».

         Методична робота в навчальному закладі організована згідно з «Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах».

         Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до пошукової діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

        Методична робота  в ліцеї  здійснюється за  планом, узгодженим із перспективним  планом роботи педагогічного колективу, який працює над єдиною методичною проблемою «Впровадження у навчальний процес інноваційних  та особистісно-орінтованих технологій» та спрямована на виконання таких завдань:

- підвищення якості і результативності навчально-виховного процесу;

- поглиблення змісту загальноосвітньої та професійної підготовки учнів

   з усіх  предметів та професійно-практичної  підготовки  шляхом

   впровадження інноваційних технологій;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету;

- вдосконалення моніторингових досліджень навчально-виховного процесу;

- підвищення теоретичної, методичної та професійної підготовки педагогіч-

   них  працівникиів  шляхом організації  роботи методичних комісій, творчих

   груп та проведення різноманітних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу.

          Над реалізацією цих завдань наполегливо працюють 29 інженерно-педагогічних працівників, в тому числі 16 викладачів  та 13 майстрів виробничого навчання. За наслідками атестацій  9 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, а чотирьом майстрам в/н  присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання  П категорії». 11 інженерно-педагогічних працівників мають  стаж педагогічної роботи більше 25 років, 11 – більше 20 років. Професійний рівень викладачів та майстрів в/н знаходиться на достатньому рівні.

          З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в ліцеї створена методична рада, на засіданнях  якої обговорюються наступні  питання:

- аналіз проведення уроків теоретичного та виробничого навчання і їх якість;

- використання, виконання та коригування навчальних планів та програм;

- стан реалізації методичної проблеми;

- стан навчально-виховної роботи в групах та реалізація принципів

   індивідуального підходу до учнів;

- результативність вивчення, узагальнення і втілення в практику передових

   педагогічних  та інноваційних технологій навчання;

- стан організації профорієнтаційної роботи;

- стан організації роботи з учнями по написанню письмових дипломних

   робіт.

         З метою вдосконалення систематизації  та координації методичної роботи в ліцеї створені методичні  комісії:

- викладачів професійно-теоретичної підготовки з професії «Тракторист-

  машиніст сільськогосподарського виробництва; слюсар з ремонту сільсько-

  господарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів»;

- майстрів виробничого навчання  з професій «Тракторист-машиніст

  сільськогосподарського виробництва» та  «Слюсар з ремонту сільсько-

  господарських машин та устаткування»;

- викладачів загальноосвітніх предметів;

- викладачів та майстрів виробничого навчання з професій «Кухар.Кондитер»

  та «Оператор комп’ютерного набору. Конторський службовець    (бухгалте-

   рія)»;

- класних керівників.

           Керівництво  методичною комісією проводиться  з дотримуванням наступних  принципів: всезагальності, комплексності, цілісності і систем-ності, актуальності, єдності і доступності, практичної спрямованості.

           Методичний кабінет ліцею є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Діяльність методичного кабінету визначається змістом методичної роботи ліцею і методичних комісій, які створені і працюють у навчальному закладі. В методичному кабінеті сконцентрована вся плануюча документація, методичні  матеріали, нормативні документи, матеріали передового педагогічного досвіду, методрозробки, зразки дидактичних матеріалів, тощо.

           З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу визначені основні напрями роботи методкабінету:

- надання методичної допомоги молодим інженерно-педагогічним

  працівникам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим

  педагогічним досвідом;

- здійснення методичної роботи з вивчення та узагальнення передового

  педагогічного досвіду;

- удосконалення  педагогічної майстерності педпрацівників;

- поглиблення  педагогічних знань, методології навчання, вивчення

  директивних  документів;

- модернізація та удосконалення матеріально-технічної бази методкабінету;

- системне та цілеспрямоване вивчення і аналіз роботи інженерно-

   педагогічних  працівників;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем

  професійної освіти, педагогіки, психології та методики.

          Протягом  навчального року  в ліцеї проводились заходи щодо підвищення педагогічної майстерності педпрацівникиів, педагогічні читання, організації тимчасових виставок методичних розробок і т.п. Засідання методичних  комісій  проводились як за традиційними так і за нетрадиційними  формами. Серед останніх можна  назвати засідання у вигляді  круглого столу,  захисту  інноваційних  проектів, розгляду мультимедійних презентацій і т.п.

          В результаті групової  та індивідуальної  форм роботи, що проводяться методичним кабінетом та методичними комісіями, інженерно-педагогічні працівники ліцею знаходяться в постійному пошуку передових інноваційних технологій  організації навчального процесу з метою підвищення якості знань, умінь та навичок учнів.

           Так викладач Брус В.П. є автором декількох методичних розробок, в яких детально описується процес застосування на уроках інтерактивних технологій, елементів  проблемного та програмованого навчання. Викладач є автором різнорівневих міні-підручників з тем «Основи роботи і загальна будова двигуна внутрішнього згорання», «Система запалювання від магнето» та інших.   Брус В.П. особливу увагу  приділяє здібним, обдарованим учням. З ними викладач проводить додаткові заняття, видає завдання підвищеної складності, залучає для надання допомоги  учням з низьким рівнем знань, використовує як консультантів при проведенні лабораторно-практичних робіт. Викладач  постійно проводить моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Це дало можливість визначити, що середній бал успішності та якість знань учнів з предметів, що він викладає, поліпшується по мірі просування учнів по курсам навчання.

           Викладач предметів «Трактори», «Агротехнологія» та «Охорона праці»  Друзюк  В.С.  практикує на уроках організацію роботи  учнів  у складі малих груп. При цьому кожному учню надається можливість проявити себе, викладач  і учень виступають як партнери, рівноцінні учасники навчання. Вихованець викладача  Маслов Павло показав непогані результати в обласному конкурсі з предмету «Охорона праці». Викладач Друзюк В.С. широко використовує  на уроках картки-завдання різних рівнів, тестові завдання, різнорівневі міні-конспекти. Обдарованим учням видає теми для творчих рефератів з метою поліпшення їх рівня знань з предмету та підвищення рівня навчальних досягнень.

           Викладач предмету «Сільськогосподарські машини»  Розумний Г.М. використовує на уроках особистісно-орієнтовані технології навчання, практикує організацію роботи учнів у складі малих груп.

            При викладанні  предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар.Кондитер» викладач Карпова Д.Є. широко використовує на уроках передовий педагогічний досвід,  почерпнутий з мережі Інтернет, плідно працює над наступними власними методичними розробками: «Формування пізнавального інтересу учнів», «Застосування групових форм навчання», «Відкритий  інтегрований  урок  по кулінарії з використанням інформаційних комп’ютерних  технологій».  Карпова Д.Є. практикує застосування на уроках електронних засобів навчання. В розпорядженні викладача ноутбук, що дає можливість демонструвати учням відеоматеріали, слайд-презентації та інше.

           Викладач  Бачинська І.В. займається професійно-теоретичною  підготовкою з професії «Кухар.Кондитер». Уроки з предметів «Технологія  приготування їжі з основами товарознавства», «Калькуляція  та облік», «Організація виробництва та обслуговування»  вона проводить як  уроки-ігри, уроки-круглі столи, уроки-дискусії, уроки-творчі звіти, уроки питання-відповідь, уроки-змагання. Багато уваги викладач приділяє технологіям особистісно-орієнтованого підходу до учнів. При підготовці до уроків широко застосовує комп’ютерну  техніку, займається постійним пошуком навчального  матеріалу у мережі Інтернет.

          Постійним пошуком ефективних форм  організації виробничого навчання та виробничої практики займається методична комісія майстрів виробничого навчання з професій «Тракторист-машиніст с/г виробництва», «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування»  яку очолює майстер виробничого навчання П категорії Малищенко А.М. Особлива  увага приділяється підготовці до занять, на яких використовуються проблемні ситуації. При цьому підбираються такі проблемні ситуації, які  органічно пов’язані з матеріалом  уроку, продумується формулювання пізнавального  завдання, форми і методи введення учнів в ситуацію, способи обговорення і вирішення  проблемних завдань  у процесі вступної бесіди і вправ, зміст і форми підбиття підсумків  вирішення проблемної ситуації.

          При підготовці до проведення нетрадиційних уроків-конкурсів «Хто краще», «Хто швидше», уроків творчості («Аукціон ідей»), уроків-ділових  (рольових)  ігор  і т.п.  майстри розробляють детальні сценарії їх проведення. Важливим елементом підготовки таких уроків є матеріально-технічне забезпечення. Це є складним фактором, так як  в ліцеї недостатньо сучасних потужних тракторів та нових сільськогосподарських машин. Тому щоб урок виробничого навчання вийшов ефективним за змістом і за результатами  майстри  виробничого навчання намагаються різними способами створити такі ситуації, які б підвищили зацікавленість учня до практичного вивчення техніки та умілого керування нею.

           Методична  комісія викладачів загальноосвітніх предметів на початку навчального року  проводить діагностування викладачів  з метою перевірки їх готовності до інноваційної діяльності. За результатами заходу складається діагностична  карта  стану методичної роботи викладачів загальноосвітніх предметів.

           На основі аналізу  діагностичних карт в ліцеї був організований семінар «Оволодіння комп’ютерною грамотністю, створення мультимедійних презентацій до  уроку». Кожен викладач працював над конкретною методичною  розробкою  про зміст якої детально доповів на підсумковому засіданні методичної  комісії.

           На  уроках  хімії  викладач  Погребняк Н.І. практикує проведення конференцій у вигляді  рольової гри, на яких присутні умовно спеціалісти: психолог, історик, хімік, біолог, кореспондент періодичного видання. Викладач  використовує в своїй  роботі такі нетрадиційні  форми навчальної діяльності учнів як  «Мікрофон», презентація матеріалу уроку,  гру «Ланцюжок» і т.д., постійно поповнює багаж дидактичних матеріалів із мережі Інтернет. На регіональній олімпіаді з предмету «Хімія» вихованці Погребняк Н.І. посіли почесні призові місця. Викладач є автором методичної розробки «Мультимедійна презентація  до уроку «Нафта».

           Викладач хімії та біології Фільчук О.А. працювала над проблемою «Професійна спрямованість на уроках хімії», розробила презентацію  уроку хімії на тему «Загальна відомості про мінеральні добрива». В останньоу  викладач встановлює міжпредметний зв’язок з  предметом «Агротехнологія», де учні з метою здійснення зв’язку з майбутньою професією вирішують задачі прикладного характеру. При проведенні тижня хімії та біології викладач використовувала інтелектуальні  ігри «Що? Де? Коли?», КВК, «Кращі хіміки», «Клітина та її компоненти». На  уроках використовуються випереджувальні завдання (повідомлення, реферати), створюються  проблемні ситуації, організується робота  в групах, застосовуються методи незакінчених  рішень,  ігри «Мікрофон», «Вірю - не вірю». Викладач готує матеріали для проведення  уроків-проектів з використанням електронних підручників, планує  роботу в віртуальній  лабораторії.

            Викладач математики Бєлік Л.І.  на уроках геометрії при вирішенні задач використовує  такі нетрадиційні  технології  як «Мізковий штурм», «Мікрофон», «Ажурна пилка». Останній використовується рідше, так як вимагає високого рівня підготовленності учнів. Разом з викладачем  фізики та математики Метасьовою Т.М. приймала участь в обласному  етапі Всеукраїнського конкурсу «Парк педагогічної майстерності» з  матеріалом по темі «Галерея дозвілля», який отримав позитивні  відгуки  комісії. На регіональній олімпіаді з математика  учень Буренок Ярослав  зайняв призове місце.

           Викладач  фізики та математики  Метасьова Т.М. є автором методрозробок «Ділова гра, компетентність», «Екскурсія у музей теплових двигунів», «Газові закони. Основи термодинаміки»  та мініпідручника до теми»Трансформатор».  Метасьова Т.М. виступала з доповіддю на обласному семінарі «Робота з обдарованими дітьми». На  уроках  у викладача  такі діти працюють по індивідуальним програмам, які дозволяють в повній мірі використати потенціал  учнів.

          Викладач  історії  та суспільних дисциплін  Грищенко Ю.М. розробив методику  проведення уроку-суду за темою «Перша світова війна», є автором методрозробок «Вплив педагогічних інновацій на підвищення  якості загальноосвітньої підготовки  учнів ПТНЗ», «Особистісно-орієнтоване навчання на уроках історії та позаурочного заходу «Голодомор 1932-1933 рр.  в Україні».  При проведенні уроків викладач  використовує передовий педагогічний досвід, почерпнутий із мережі  Інтернет та періодичних видань, впроваджує  в навчальний процес такі передові  технології  як «Мікрофон», «Прес», «Урок дослідження», «Інтегрований урок» і т.д.  Грищенко Ю.М. приймав участь у обласному конкурсі на краще «Педагогічне  портфоліо»  викладача  правознавства, оглядовому  конкурсі навчальних кабінетів  історії.

           Викладач  біології Шуліка Л.М.  проводила відкриті  уроки  з професійною спрямованістю та використанням  інтерактивних технологій за темами: «Боротьба за існування та її використання в моїй професії» в групах по підготовці  трактористів-машиністів та «Органічні сполуки живих систем  та їх значення в харчуванні людини»  в групах по підготовці кухарів-кондитерів.  Викладачем розроблені задачі професійної спрямованості. Це в основному завдання виробничого змісту та з використанням регіонального компоненту.

         Викладання української мови та  літератури також проводиться з використанням інтерактивних технологій. Крім уже названих викладач Тертична Н.Ц. використовує такі як «Конференція», «Літературне кафе», «Урок-дослідження» та інші, практикує уроки-диспути, організацію роботи учнів у парах. Як результат учні, яких навчає Тертична Н.Ц., постійно займають призові місця в різноманітних районних та регіональних конкурсах. Обдаровані учні не обмежуються тільки участю у різноманітних олімпіадах, конкурсах та змаганнях. Під час уроків вони виступають з лекціями перед своїми одногрупниками, складають картки-схеми з підвищеним рівнем складності і взагалі завантажуються навчальним матеріалом відповідно до їх здібностей і  нахилів.

          Вивчення інформатики проходить з постійним використанням проблемного та  прикладного методів, електронних підручників, тестових програм та тренажерів. При проведенні практичних  та лабораторних робіт викладач Федоров Б.О. використовує власноручно розроблені методичні рекомендації, демонстрації та презентації. Обдарованим учням видаються завдання творчого характеру, які  потребують глибоких та міцних знань з предмету, розвивають самостійність та логічне мислення.

        Підвищення майстерності викладача безпосередньо пов'язане з методичною роботою педагогічного колективу. З цією метою ми зробили спробу скласти професійний портрет творчого викладача або професіограму в аспекті даного проекту. На наш погляд, професіограма викладача ліцею нового типу повинна включати в себе своєрідний паспорт спеціалізації, її кваліфікаційну характеристику, тобто визначати обсяг і науково обгрунтоване співвідношення професійно-педагогічної компетентності (з акцентом на дослідницьку роботу); програму педагогічних вмінь і навичок, необхідних викладачу.

    Основною метою організації методичної роботи в ліцеї є орієнтація вчителів на творчість та організацію дослідницької роботи, на пошуки більш досконалих педагогічних технологій.   У даному проекті виникла потреба       створення      Академії      педагогічної      майстерності самовдосконалення педагогічного колективу ліцею.

 

 

Завданнями методичної роботи цієї Академії є:

-           систематичне підвищення педагогічної майстерності, методичного

       і наукового рівня вчителів, психологічної підготовки;

-           пошук, розробка і апробація нового змісту освіти і виховання учнів,

      методів і форм його реалізації;

-    озброєння  вчителів  новими,   прогресивними  методами  і засобами

     навчання;

-    удосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому

     кваліфікаційної допомоги в підвищенні майстерності.

Підсумком цієї роботи є формування вчителя дослідника. Характерною рисою для такого вчителя є наукова сміливість і рішучість, розвинене педагогічне чуття, яке базується на психологічному баченні учня, прогнозуванні його поведінки; готовність до дослідницької експериментальної роботи, володіння новими методами педагогічного дослідження; відповідна дослідницька культура.

 

Вхід на сайт
Контакти...
Контакти: Біловодський професійний аграрний ліцей Луганської області вул. Аграрна, 36 смт. Біловодськ Луганська область, 92800 (06466) 2-02-93 е-mail: Belovodskiy_litsey@i.ua
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites

  • Copyright MyCorp © 2021